8. oldal / 13

Halmaj és Ugra lakosainak jelentős része bekapcsolódott a sorsformáló eseményekbe. Harcolt a tatár ellen, részt vett a Dózsa György által vezetett parasztfelkelésben.

“Dózsa vezér által e részekre küldött, vagy itt keletkezett csapatja Barnabás nevű rablófőnök vezérlete alatt minden felé gyújtogatta és rabolta a nemesség és papság házait, jószágait és igen sokat leöltek a nemesek, papok és főbb birtokosok közül. “

1552-ben harcoltak a török ellen, de az ebben az évben és 1562-ben megyeszerte dühöngő pestis is pusztította a lakosságot.

1685-ben a környéken kóborló törökök, katonák raboltak, melyekkel szemben szintén harcolniuk kellett, ugyanakkor az ínség is sújtotta az embereket.

Az 1700-as évek elején Rákóczi kiáltványát faluról-falura hordozták. “…Aki szabadságát szereti szabadulását óhajtja, harmadnapok alatt ezen pátensünknek publicitásától fogva, táborunkba jelentse be magát… “

Rákóczi a zászlói alá siető jobbágyokat mentesítette az úrbéri terhek alól. Almásy János gyöngyösi nemes is a kurucok pártjára állt. Mindezek a körülmények arra sarkalták az embereket, hogy nők is vegyenek részt a harcokban.

A gyöngyösön összegyúlt lovas és gyalogos kurucok 1703. október 21-én elindultak Sárt, Visontát és Halmajt érintve 22-én Kálba … Eger ellen.

1706. Rabutin labanc tábornok feldúlja Karácsond és Gyöngyös környékét, ezenkívül rácok pusztítják a falvakat.

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási és táborozási helyei alapján 1706-ban megfordult Halmajon is.

A háborús időszakokat egy ideig lezárta az 1711-es szatmári béke. Később az 1848-as forradalom és szabadságharcnak is részeseivé váltak. Leiningen Westerburg Károly naplójából megtudhatjuk, hogy:

“Hosszú, de fáradságos út és szép idő miatt mégsem fáradságos menet után állomásunkra, Halmajra érkeztünk, hol dandárommal szabad ég alatt táboroztam. Barátságos kis fészek a Mátra előági tövénél. Görgey egy pillanatra itt volt, de csakhamar eltávozott. “

“Gyöngyösön és környékén összpontosult mind a négy hadtest; a Vll. hadtest előretolva a hatvani országúton.”

“Az osztrákok Hatvanban voltak. “

Az 1848-as forradalomban némzetőrként , a II. Zászlóaljban résztvevő

Halmajiak:

 • Csernők Ferenc beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Csernők István 20 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Cserrák János 22 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Csúzi János 25 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Gyetván János 38 éves, földműves I/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Hopka András 25 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Hopka Bertalan beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Hopka Mihály 30 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kirják András beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Kirják István 30 éves, földműves, I/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kovács József 40 éves, törvénybíró, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kozma József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Majzik Krolynemes42 vesfldesrtisztsge:znemzet
 • Medvezki (Medvezky) István 30 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Páll (Pál) Antal 35 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Pintér János 36 éves, földműves, hites, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Prezinszky (Prezintzki) Ferenc 22 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Szalóki István beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Vincze György 30 éves, földműves, I telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Vincze József 40 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr

Az ugraiak névsora:

 • Csáky ferenc 46 éves, földműves
 • Csernyák András 47 éves, földműves
 • Dér Antal 43 éves, földműves
 • Domoszlay János 24 éves, földműves
 • Dudás Mihály 44 éves földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Holló Gergely 44 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Holló János 25 éves, földműves
 • Lipták István 43 éves, földműves
 • Medvetzky Ádám 46 éves, földműves
 • Medvetzky Gergely 42 éves, földműves
 • Medvetzky István 35 éves, földműves, jegyző
 • Medvetzky János, id. 46 éves, földműves
 • Medvetzky Joákim 25 éves, földműves
 • Molnár József 45 éves, földműves
 • Nagy László 23 éves, földműves
 • Obeda János 32 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Ozsvárd János 34 éves, földműves
 • Osváth József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Pongrátz (Pongrácz) János 33 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Radits (Radics) András 45 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Sándor György 42 éves, földműves
 • Sándor István 47 éves, földműves
 • Sándor Pál, id. 41 éves, földműves
 • Szabó József, iff. 33 éves, földműves
 • Szabó Mihály 47 éves, földműves
 • Tót György, id. 36 éves, földműves
 • Tót György, ifj. 27 éves, földműves, nyomorék
 • Tót István, felső 34 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Tót István, középső 28 éves, földműves
 • Tót József 32 éves, földműves
 • Tóth István, alsó 35 éves, földműves, bíró
 • Vágásy János 34 éves, földműves
 • Vivod István 30 éves, földműves
 • Vivod József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Zavarkő Pál 32 éves, földműves

Az I. és II. világháborúban szintén kivették részüket a harcokból a halmaji és ugrai férfiak. Az elesett hősök neveit a halmaji templom falába elhelyezett emléktábla őrzi.

Az I. és II. világháborúban elesett halmaji és ugrai hősök emlékére mind a két település-részen emlékművet állítottak .

1944-ben Hevesugra november 18-án, Halmajugra pedig november 19-én szabadult fel. A környéken zajló harcokban elesett magyar katonák az ugrai temetőben nyugszanak.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13