13. oldal / 13

A település közrendjére a zsandárok, pandúrok, 1880-tól pedig a csendőrök ügyeltek.

A csendőrségi székhely Vámosgyörkön volt.

1944-ben a szovjet csapatok átvonulása után a községben polgárőrség, majd ennek utódjaként a rendőrség biztosította a rendet.

1956. májusában a helyi körzeti rendőrségi megbízottnak kellett fellépni a sorozatos falopások ellen és a kéregetés megszüntetésére. A közbiztonság érdekében bevezették az éjjeli nemzetőrségi szolgálatot.

A községben hosszú évek óta a körzeti rendőri feladatokat Bakos András látja el. Tűzoltóság A tűzbiztonságra önkéntes tűzoltók vigyáztak, főleg a nyári száraz időszakban. Ilyenkor a templomtoronyban tűzfigyelők voltak.

1956-1963-ig Halmajon az Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka Pintér József volt. 1959-ben a közgyűlés javasolta a tűzoltószertár megépítését.

1961-es Országos Tűzoltó versenyt Halmajugrán rendezték, ahol a helyiek a rangos 2. helyet érték el.

1963-tól az Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka Keresztesi Vendel lett, majd őt Csesznok László követte, akinek vezetésével a csapat járási első, megyei versenyeken rangos dobogós helyezést értek el.

1973-ban az Önkéntes Tűzoltó testületben 38 fő tevékenykedett és 17 fő pártoló tagként szerepel. A szertár a felvégen van 1 db 400/perc literes kismotorfecskendővel felszerelve. Tűz esetén a községben 13 db talaj menti csapelágazás van a gyors vízhez jutás biztosítására.

Az ugrai Tűzoltó Egyesület fennállásának 100. évfordulóját ünnepli 2000. októberében. Pártok, egyesületek

1945-ben Gyöngyöshalmajon Független Kisgazdapártnak a lakosok mintegy 95 %-a és 1 fő szociáldemokrata tagja volt. Hevesugrán szintén Független Kisgazdapárt állásúak voltak, mintegy 43 fővel.

A községben különböző ifjúsági szervezetek jöttek létre, mint például 1957-ben az EPOSZ 30 fővel. Később létrejöttek az általános ifjúság körében évtizedekig sikeresen működő úttörő szervezetek. A nagyobbak később a KISZ mozgalom tagjaivá váltak.

Az emberek egy része tagja volt ugyan az MSZMP-nek , de számuk nem volt jelentős. A rendszerváltozás után a település néhány lakója továbbra is szimpatizál a FKGP-tal, de többségük független minden párttól.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13